Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

PENTA SİLVER ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”),Hobyar Mah. Cağaloğlu Yokuşu Sok. Kemaliye Han No:6 Kat:1 D:102 Fatih - İstanbul  adresinde mukim Serop Benli (Bundan sonra “Penta Silver” olarak anılacaktır) ile, Penta Silver’a ait www.pentasilver.com.tr alan adlı web sitesine (kısaca “Site”) üye olarak ve/veya Siteye giriş yaparak, görüntüleyerek ve/veya Sitenin avantajlarından faydalanarak bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri açık rıza dahilinde anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir (Penta Silver ile Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır).

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, Sitede sunulan ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşmenin kapsamı; işbu Sözleşme ile, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin Penta Silver tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin olarak pentasilver tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve beyan eder.

 KULLANIM ŞARTLARI – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

18 Yaşından küçük kişilerin internet sitelerinden alışveriş yapmaları kanunen yasaktır. Kişiler siteden alışveriş yapmakla ve/veya üye olmakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul ederler.

Kullanıcı yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri Siteye kaydetmeyecektir.

Kullanıcı Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır.

Kullanıcı kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmamalıdır. Bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda Penta Silver’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

Kullanıcı bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

Kullanıcı kendisine Site tarafından gönderilebilecek aktivasyon vb. her türlü e-posta iletisine şimdiden onay vermiştir. Ticari pazarlama iletilerine yönelik olarak onayın ayrıca iletilmesi/bildirilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı Penta Silver’ın önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı bilgilerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Penta Silver doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Kullanıcının üyeliği iptal edilir.

Kullanıcı Sitenin işleyişini, diğer Kullanıcıların ve 3. kişilerin Siteyi kullanımını engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Kullanıcının bu gibi eylem ve harekette bulunması halinde, Penta Silver, diğer Kullanıcılar ya da 3. kişiler nezdinde oluşabilecek zararlar Kullanıcı tarafından tazmin edilecektir.

Penta Silver, Sitenin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan korunması için en üst düzeyde tedbir almaktadır ancak nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını, Siteyi kullanımı esnasında maruz kalabileceği virüs, zararlı yazılım ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı Penta Silver’ın sorumlu olmayacağını, işbu sebeple Penta Silver’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

Kullanıcının Sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, Sitenin veya Site üzerinden üçüncü şahısların kazançlarına müdahale amaçlı bir girişim ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan Kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Penta Silver ilgili Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

Site ile yapılan fiziki veya elektronik yazışmaların yedeğinin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır. Yazışmaların yedeklerinin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Penta Silver sorumlu tutulamaz.

Penta Silver’ın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini ve sunum şeklini değiştirme hakkı vardır. Penta Silver, herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sitede yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Penta Silver, Sitede doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. Penta Silver, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup Penta Silver’ın bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Penta Silver, gerekli görmesi halinde Kullanıcının üyeliğini iptal etme ve/veya Siteye girişini engelleme hakkına sahiptir.

Penta Silver, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir, hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Sitede Kullanıcılar tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler Kullanıcıların kişisel görüşleri olup görüş sahibini bağlar. Penta Silver’ın Kullanıcı tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu Sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Sitenin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet hakkı Penta Silver’ın mülkiyetindedir. Bu Sitedeki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, site, software kodları ile html kodu ve diğer kodlar Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Penta Silver ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Penta Silver hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Penta Silver hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. 

Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, Gizlilik Kurallarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda Sitenin işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, Sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Siteyi geliştirmektir.

Kullanıcı, Siteden yararlanırken, ilgili tüm mevzuat hükümlerinin yanında Sitenin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

Kullanıcının işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya Sitede bildirilen diğer her türlü şart ve bildirimlere uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Siteden yararlanması Penta Silver tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

Kullanıcı, diğer Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bundan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

Kullanıcı, Siteden kopyalanmış ve/veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, marka veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan veya korunmayan herhangi bir hakka ilişkin not, ibare ve/veya işaretleri silemez veya çıkartamaz.

Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılabilir. Site ya da Kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kayda ilişkin tasarruf kararı Penta Silver’a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Site, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Penta Silver bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı, Siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Penta Silver’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Penta Silver, Kullanıcının Sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İZNİ

Kullanıcı, verdiği iletişim bilgileri ile site ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri; Penta Silver tarafından, gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınması ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde , gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni hakları kapsamında pentasilver.com.tr internet sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve Aktarılması Hakkında Bilgilendirme Metnini okuduğunu ve bu doğrultuda kişisel verilerinin işlenmesine açıkca izin (rıza-onay) verdiğini kabul ve beyan eder.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İZNİ          

Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgilerini pentasilver.com.tr’ye girerek bu Sözleşmeyi onaylayan Kullanıcı; kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin kendisine özel çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Penta Silver’ a SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazında açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderimi için açıkca izin ve onay verir.

Kullanıcı pentasilver.com.tr’ye vermiş olduğu kişisel bilgiler aracılığı ile Penta Silver ve mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından izinli pazarlama kapsamındaki indirimler, kampanyalar ve bilgilendirmelerin tarafına SMS, e-posta ve her türlü dijital iletişim araçları ile gönderilmesine muvafakat etmiş sayılır. Kullanıcı, Penta Silver'dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan "Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." linkine tıklayarak, hesaplarında yer alan duyuru kanallarındaki onay işaretini kaldırarak veya gönderilen SMS'lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir. Kullanıcının bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder)

İletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki red işlemini yapan Kullanıcı, www.pentasilver.com.tr üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptığında, ayrıca bir izin/onaya gerek olmaksızın ve varsa önceki red bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitedeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulünce red bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletileri almaya devam eder.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olur. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Penta Silver, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Penta Silver için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Penta Silver’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.


UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde tarafların hukuki statülerine göre ilgili kanun hükümlerinde belirlenen mahkemeler yetkilidir.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Kullanıcının Siteye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın Penta Silver tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

SON HÜKÜM

Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Penta Silver olarak web sitemizi kullanırken ya da başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kanuna uygun olarak siz değerli kullanıcılarımızı kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ile bu kanun çerçevesindeki haklarınızın neler olduğu konusunda bilgilendirmek için bu metni düzenlemiş bulunmaktayız.

Kişisel Veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Nedenleri

Kullanıcılarımızın satın alma işlemlerini sağlamak, hızlandırmak ve siparişlerini teslim edebilmek

Kullanıcılarımızı daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet vermek

Kullanıcılarımıza ihtiyaçları doğrultusunda kişisel ürün ve hizmet sunabilmek

Kullanıcılarımızın ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetlerini ve şikayetlerini ölçebilmek, istekleri doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliğimizi arttırabilmek

Satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, müşteri ilişkileri çalışmaları ve sair faaliyetlerin sürdürülebilmesi, bu doğrultuda analiz ve profilleme çalışmalarının yürütülebilmesi

Bu ve benzer hizmetlerin yürütülebilmesi için internet sitemiz (www.pentasilver.com.tr) ve sair kanallar aracılığıyla bizimle paylaştığınız kişisel ve veya özel nitelikli kişisel verileriniz  KVKK’da yer aldığı biçimde kaydedilebilecek, depolanabilecek, güncellenebilecek, kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği durum ve ölçülerde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer biçimlerde işlenebilecektir.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, şirketimiz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler, anlaşmalı kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanal aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda aşağıda sayılı yöntemlerle. toplanabilmektedir.

İnternet sitemize üyelik aşamasında, üyeliksiz alışveriş sürecinde; şirketimiz adına veri işleyen ya da üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firmalarla; çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dahil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımızla; internet sitemiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formlarıyla; çevrim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler, mobil uygulamalarla; sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımıyla; şirketimize göndermiş olduğunuz her türlü elektronik posta, talep, iş emirleri, faks ve mektuplarla; üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, tekliflerle; Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlarla; ilerde olması halinde bayi ve diğer satış ağlarıyla.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel veriler KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde gereken önlemler alınmak kaydıyla hizmetlerimizin yürütülmesi ve hizmet kalitemizin arttırılması amacıyla sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir.

İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz; şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme gibi kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar; kullandığımız bilişim teknolojileri gereği yurt içinde ya da yurt dışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalarla fiziksel server, bulut hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışı kişi ve kurumlar; siparişlerin tesliminin sağlanması amacıyla çalışılan kargo şirketleri; düzenleyici, denetleyici kurumlar.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Alışveriş Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Görüş ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adres:  Hobyar Mah. Cağaloğlu Yokuşu Sok. Kemaliye Han No:6 Kat:1 D:102 Fatih - İstanbul 

E – mail: destek@pentasilver.com.tr

BİLGİ AL x İletişime Geçmek İçin Hemen Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.